ฟุตบอลรวมใจ@เยาวชน@ประชาชน☆ห้วยหม้าย☆ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

ฟุตบอลรวมใจ@เยาวชน@ประชาชน☆ห้วยหม้าย☆ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

☆☆☆☆ข่าวแพร่☆☆☆☆
☆ฟุตบอลรวมใจ@เยาวชน@ประชาชน☆ห้วยหม้าย☆ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑☆

วันนี้ที่๑มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑เวลา๑๔.๓๐น.ณ.สนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามที่ผู้สื่อข่าวได้ตระเวนเยี่ยมจุดบริการประชาชนอำนวยความสดวกด้านจราจรแต่ละจุดบริการในชุมชนต่างๆที่ผู้สื่อข่าวได้สังเกตุการในจุดบริการด้านอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๑ วันนี้ได้พบการเล่นกีฬาในสนามกีฬาเอนกประสงค์ในหมู่บ้านห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และพบผู้นำกลุ่มประชาชนและเยาวชนของตำบลห้วยหม้ายที่ได้นำกลุ่มทั้งสองมาเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะรวมใจกันเล่นกีฬา เพื่อเป็นการบรรเทาความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปจึงมีแนวคิดริเรี่มการป้องกันอันเกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถทุกชนิดจึงได้ระดมแนวนี้ขยายไปในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปห้นหน้ามาเล่นกีฬากันแนวความคิดนี้ไม่มีการบังคับกัน

และให้ทุกคนสมัครใจกันเองเท่านั้นในปีนี้จึงได้มีการแข่งขันฟุตบอล๕คนขึ้นและได้แบ่งกลุ่มตามชั้นอายุกันในปีนี้มีนักกีฬาฟุตบอล๕คนจำนวน๑๒กลุ่มด้วยกัน สำหรับรางวัลจะให้มีเฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะได้รับถ้วยทองรางวัลชนะเลิศหนึ่งเดียวเท่าเพราะในที่ประชุมและกฎกติกาที่กลุ่มชมรมได้กำหนดขึ้นมาในกลุ่มที่มาเล่นกีฬาในการเล่นฟุตบอลรวมใจในครั้งนี้เพื่อสร้างปลูกจิตสำนึกในการสานสัมพันธ์ที่ดีงามในชุมชน และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่ และส่งเสริมการออกกำลังกายไปในทิศทางที่ดีในอนาคตของลูกหลานให้คงไว้ด้วยการออกกำลังกาย ส่วนในปีใหมปีหน้าการเล่นกีฬาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะแต่ปีจะเล่นกีฬาตามที่ในที่ประชุมในเดือนธันวาคมของสิ้นปีที่จะจับฉลากชื่อกีฬาส่วนการจับฉลากได้ในปีนี้ทางชมรมกลุ่มประชาชนและเยาวชนจับได้ในการเล่นฟุตบอลจึงได้เล่นกีฬาฟุตบอล๕คนและการเล่นกีฬาประจำปีในเทศกาลปีใหม่นี้คงสืบไว้ต่อลูกหลานเยาวชนสืบต่อไป ☆☆

☆☆ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวศิษย์พระลอ ผู้สื่อข่าวชุมชนนิวส์แพร่ รายงานจากตำบลห้วยหม้าย☆☆