สระบุรี- เรือนจำสระบุรีเปิดให้ญาติผู้ต้องขังเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่

สระบุรี- เรือนจำสระบุรีเปิดให้ญาติผู้ต้องขังเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่

สระบุรี- เรือนจำสระบุรีเปิดให้ญาติผู้ต้องขังเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่

ในวันนี้1มกราคม2561 นาง สุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี มอบความอบอุ่นให้ผู้ต้องขังเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2561
เนื่องพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีนโยบาย3ส. สะอาด สุจริต เสมอภาค เนื่องด้วย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดให้ผู้ต้องขังได้รับกานเยี่ยมญาติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่2561 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นให้แด่ผู้ต้องขัง ทำให้มีกำลังใจที่จะได้พัฒนาตนเองให้กลับตัวเป็นคนดีหลังพ้นโทษบรรยากาศในพื้นที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีมีบรรดาญาติมาขอเยี่ยมผู้ต้องขังคึกคักและเป็นที่ดีใจที่ญาติจะได้มาอวยพรปีใหม่และให้ผู้ต้องขังได้รับความอบอุ่นด้านจิตใจเพื่อต่อสู้ในการทำความดีจะได้ออกมาสู่สังคมสาวนร่วมได้เมื่อพ้นโทษ

สำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีได้นำสินค้าฝีมือผู้ต้องขังมาจำหน่ายในราคาพิเศษเช่น โต๊ะไม้หินอ่อน กล่องไม้ใส่ไก่ชน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ต้องขังได้จัดทำฝีมือด้านต่างๆมาจำหน่ายโดยลดราคาลงจากราคาเดิมกว่า15-20% ด้านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีได้นำชมการทำเกษตรของผู้ต้องขังนอกรั่วลวดหนามกำแพงเรือนจำโดยใช้ศาสตร์พระราชา ในรัชกาลที่9 เศษฐกิจพอเพียงให้ผู้ต้ิงขังได้เรียนรู้ด้านการทำเกษตรพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ วันนี้จะเปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังรอบละ30คนมีจำนวนทั้งสิ้น480คนจากแดน1 /240คน แดน2/ 150คน และแดนหญิง 90 คนซึ่งเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น2,726 คน

/ภาพข่าว/ ดำรงค์ ชื่นจินดา  /รายงาน