สระบุรี-สนธิกำลัง3ฝ่ายลงตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนื่องในเทศกาลปีใหม่และเคาร์ดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561

สระบุรี-สนธิกำลัง3ฝ่ายลงตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนื่องในเทศกาลปีใหม่และเคาร์ดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561

สระบุรี-สนธิกำลัง3ฝ่ายลงตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนื่องในเทศกาลปีใหม่และเคาร์ดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561

ที่สระบุรี/ภายใต้อำนวยการ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี กว่า100นาย มีพันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายลงตรวจความเรียบร้อยสถานที่ให้บริการประชาชนเนื่องในวันเคาร์ดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี

เพื่อตรวจหาสิ่งเสพติด แบะสิ่งผิดกฏหมาย อาวุธ และการค้ามนุษย์ และปล่อยให้มีเด็กที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้ามาใช้สถานที่บริการและด้านท่านรองฯได้ลงตรวจและให้สนุกกับการเคาร์ดาวและให้ทุกท่านที่มาเที่ยวในสถานที่บริการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเน้นย้ำถ้าเมาห้ามขับทุกชนิดถือว่าผิดกฎหมายในการตรวจค้นแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการไม่พบว่ามีการกระทำผอดกฎหมายและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา  /รายงาน